Prijzen

Uurtarief en prijzen

Ons uurtarief is € 75,- plus kosten materiaal afhankelijk wat ingezet moet worden. U krijgt één factuur zonder bijkomende kosten achteraf, zoals kilometerdeclaraties of andere onkosten. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 • Bij Cyberpesten en Cyberstalking wordt vooraf een offerte op maat gemaakt zodat u een redelijke inschatting kan maken van de kosten van het onderzoek.
 • Bij overspel beginnen de kosten met € 625 omdat de betrokkene minimaal 1 dag geobserveerd moet worden.
 • Met alimentatiezaken ligt dit gemiddeld tussen de € 5.100 en € 10.800. het prijsverschil komt doordat de partner 3 keer 3 dagen geobserveerd moet worden en in al die dagen moet er bewijslast gevonden worden.
 • Bij vermiste personen wordt vooraf een offerte op maat gemaakt zodat u een redelijke inschatting kan maken van de kosten van het onderzoek. Dit is erg afhankelijk van de case. Mede door onze open source intelligence database hebben wij honderden online tools wat maakt dat wij heel snel belangrijke tactische informatie online vinden van waar de persoon zich mogelijk bevind. Daarna zullen wij de betrokkene fysiek opzoeken en rapporteren zodra de betrokkene gespot is.
 • Bij fraude loopt het heel erg uiteen, van € 1.650 tot €15.000  Ligt er maar net aan wat voor soort fraude. Bij ziekteverzuimfraude zijn de kosten relatief lager omdat de betrokkene meestal maar 1 dag gevolgd hoeft te worden.  De kosten zullen een stuk hoger zijn als er onderzoek gedaan moet worden naar een internationale bende van oplichters.
 • Screenings om te kijken hoe bedrijven of personen er financieel voor staan kosten € 40. Integriteit screenings zijn iets duurder omdat de betrokkene ondervraagd moet worden door 2 rechercheurs en er moet een achtergrond onderzoek gedaan worden.
 • Online netwerken in kaart brengen kost ongeveer tussen € 600 en € 3000. De prijs is erg afhankelijk van hoe diep u door wilt dringen in iemand zijn netwerk.
 • Online monitoren van personen en bedrijven ligt helemaal aan uw wensen, dat is € 75 maal het aantal uur dat we moeten monitoren. Dat kan zijn dat we iedere week 4 uur moeten monitoren op een bepaalde dag een jaar lang. Of dat we iemand een maand lang iedere dag 2 uur moeten monitoren. Of een week 24 uur per dag. Uiteraard brengen wij van tevoren een advies uit zodat er niet langer gemonitord wordt dan er noodzakelijk is.
 • Standaard OSINT onderzoek vanaf € 300,-
 • IP adres achterhalen IPv4 adres € 125,- en IPv6 adres € 150,-
 • Telefoonnummer achterhalen € 150,-

*Deze prijzen zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

DIRECT CONTACT